Altima 500 SC 1L

Altima 500 SC 1L

ALTIMA 500 SC 1L
160,00 zł

(160,00 zł szt.)

Brutto

 

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.


 

Zawartość substancji czynnej:

fluazynam/500 g w 1 litrze środka.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka, cebuli przed mączniakiem rzekomym oraz kapusty białej i kapusty pekińskiej przed kiłą kapusty.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE

ZIEMNIAK

alternarioza

Zalecane dawki: 0,3-0,4 l/ha.Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momenci pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.

zaraza ziemniaka (nać i bulwy).

Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny. Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek

Altima 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.

2.ROŚLINY WARZYWNE

A) CEBULA KONSUMPCYJNA

mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 0,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.

B) CEBULA NASIENNA

mączniak rzekomy.

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Środek stosować 2-3 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

C) KAPUSTA BIAŁA, KAPUSTA PEKIŃSKA

kiła kapusty

Dezynfekcja podłoża.

Zalecana dawka: 2 l/ha.Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Podłoże (pole) opryskiwać przed posadzeniem rozsady, następnie wymieszać warstwę wierzchnią do głębokości 10 cm.

Podlewanie.

Zalecane stężenie; 0,05% (50 ml środka w 100 1 wody) Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml pod każdą roślinę.

Podlewać rozsadę po posadzeniu na stałe miejsce.

III OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji

ziemniaki - 7 dni

cebula konsumpcyjna - 28 dni

kapusta - nie dotyczy

  • Powyższy opis spełnia rolę informacyjną. Przed zastosowaniem środka należy dokładnie zapoznać się ze szczegółową instrukcją stosowania dołączoną do każdego opakowania produktu.

49 Przedmioty
No reviews

W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.