Stymulator Wzrostu Total Humus 500 ml
Stymulator Wzrostu Total Humus 500 ml
Stymulator Wzrostu Total Humus 500 ml
Stymulator Wzrostu Total Humus 500 ml

Stymulator Wzrostu Total Humus 500 ml

STYMULATOR WZROSTU
166,67 zł

(166,67 zł szt)

Brutto

THE TOTALHUMUS wykorzystywany jest w uprawie roślin jako stymulator wzrostu, a także mikronawóz. Jako preparat próchnicowy w odróżnieniu od syntetycznych odpowiedników regulatorów wzrostu oddziałuje nie tylko na przemianę materii roślin.

 

THE TOTALHUMUS stosuje się do:

  • Zaprawiania nasion, sadzonek i drzewek
  • Dożywiania roślin w okresie wegetacji
  • Zabiegów przedsiewnych i po zbiorach
  • Przywrócenia żyzności gleby po powodziach, pożarach i klęskach żywiołowych
  • Oczyszczenia i rekultywacji gleby skażonej organicznymi odpadami i produktami naftowymi oraz metalami ciężkimi, radioaktywnymi i chemikaliami

Korzyści ze stosowania THE TOTALHUMUS

Kwasy humusowe podnoszą żyzność gleby dzięki wysokiej pojemności wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej. Mają zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę zapotrzebowania roślin. W związku z powyższymi cechami, możemy mówić o 6 typach działania: ekologicznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym, fizjologicznym oraz ekonomicznym.

ROLNICTWO: 400 ml/1ha*
UPRAWY OTWARTE I POD OSŁONAMI: 400 ml/ha*
SADY: 2 Litry/1000 Litrów wody/1 ha*
HYDROPONIKA, AEROPONIKA: 2 ml/10 Litrów mieszanki
ZABIEG PRZED SIEWEM I PO ZBIORACH: 800 ml/1ha
REKULTYWACJA GLEBY 1 Litr/1ha
ZAPRAWIANIE NASION/SADZONEK: 30 ml/10 Litrów wody

* zabiegi w okresie wegetacji co 10-15 dni

10 Przedmioty
No reviews

W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.