Wszystkie bestsellery
TEPPEKI 50WG 0,14KG
  • TEPPEKI 50WG 0,14KG

TEPPEKI 50WG 0,14KG

TEPPEKI 0.14KG
Ocena 

T E P P E K I 50 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

flonikamid (związek z grupy karboksamidów) - 500 g/kg (50%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 54/2012 z dnia 14.03.2012 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 116/2022d z dnia 07.03.2022 r.

140,40 zł
Brutto
Ilość

Opis

T E P P E K I 50 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

flonikamid (związek z grupy karboksamidów) - 500 g/kg (50%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 54/2012 z dnia 14.03.2012 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 116/2022d z dnia 07.03.2022 r.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu systemicznym

przeznaczony do zwalczania mszyc i mączlików.

Pszenica ozima

Mszyce zbożowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Ziemniak

Mszyce ziemniaczane

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Jabłoń

Mszyce żerujące na jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Ilość wody zależy od wielkości drzew oraz użytego sprzętu.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Wiśnia

Mszyce (w tym mszyca czereśniowa)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika of fazy rozwiniętych pierwszych liści

(BBCH 11/12) do momentu pojawiania się szkodnika wiosną (kwiecień-czerwiec) lub do początku

fazy rozwoju owoców (BBCH 71) z zachowaniem okresu karencji 21 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości drzew oraz użytego sprzętu.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona.

Mszyce (w tym mszyca kapuściana),

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od rozwiniętych dwóch/trzech

liści do fazy główki osiągającej 20-50% typowej wielkości (BBCH 12/13-42/45).

Etykieta środka ochrony roślin Teppeki 50 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań

małoobszarowych).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Groch zielony łuskowy

Mszyce (w tym mszyca grochowa).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania

Stosować zgodnie z sygnalizacją, wiosną po wystąpieniu szkodnika od fazy szóstego liścia

właściwego( od BBCH 16) do początku fazy rozwoju strąków (BBCH 71) z zachowaniem okresu

karencji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w

uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Żyto jare

Mszyce zbożowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od całkowicie rozwiniętego liścia

flagowego do późno-mlecznej dojrzałości ziarniaków (BBCH 39-77).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste

Grusza

Mszyca jabłoniowo-zielona, mszyca gruszowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy

rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość

10 mm (BBCH 11-71). Najczęściej stosuje się od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do

momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Śliwa

Mszyca śliwowo-trzcinowa, mszyca śliwowo-kocankowa, mszyca śliwowo-chmielowa.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Teppeki 50 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika, od fazy

rozwiniętego pierwszego liścia do momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość

10 mm (BBCH 11-71). Najczęściej stosuje się od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do

momentu, kiedy powstały po przekwitnięciu owoc osiąga wielkość 10 mm.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Morela

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika of fazy rozwiniętego pierwszego liścia

(BBCH 11/12) do momentu pojawiania się szkodnika wiosną (kwiecień-czerwiec) lub do początku

fazy rozwoju owoców (BBCH 71) z zachowaniem okresu karencji 21 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości drzew oraz użytego sprzętu.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Kapusta brukselska

Mszyce (w tym mszyca kapuściana), mączliki.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od rozwiniętych dwóch/trzech

liści do fazy pierwszych rozgałęzień gdy główka brukselki osiąga 20-50% typowej średnicy (BBCH

12/13-42/45).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona.

Mączliki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika w fazie od rozwiniętych dwóch/trzech

liści do fazy główki osiągającej 20-50% typowej wielkości (BBCH 12/13-42/45).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań

wymienionych w pierwszej części etykiety).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, szkółki buka i świerka

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Teppeki 50 WG, załącznik do decyzji MriRW

Tytoń

Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika do fazy pojawienia się kwiatostanu

(BBCH do 50).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Chmiel

Mszyca śliwowo-chmielowa

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 kg/ha.

Termin stosowania: stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodnika od początku wzrostu

(wydłużania) pędów do fazy zakończenia rozwoju szyszek (BBCH 31 - 79).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 1800 – 4000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

Siewki i sadzonki iglastych i liściastych drzew i krzewów - szkółki leśne, zalesienia, odnowienia

leśne.

Bawełnica wiązowa, miodownica dębówka, miodownica modrzewiowa, mszyca brzozowa, ochojnik

sosnowy, ochojnik świerkowo-modrzewiowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek Teppeki 50 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych,

sadowniczych i plecakowych.

Drzewa leśne - plantacje nasienne.

Obiałka korowa, miodownica długowłosa, miodownica sosnowa, mszyca świerkowa zielona,

ochojnik świerkowo-modrzewiowy, ochojnik świerkowy zielony, zdobniczka dębowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek Teppeki 50 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych lub

do drzew wysokich typu ODW1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima, żyto jare – 28 dni.

Ziemniak – 14 dni.

Jabłka, gruszki, śliwki, chmiel – 21 dni.

Morela, wiśnia – 21 dni.

Kapusta głowiasta, Kapusta brukselska – 14 dni.

Groch zielony łuskowy – 14 dni.

Tytoń – 7 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Teppeki 50 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Aster chiński, chryzantema (złocień), róża, buk, świerk, szkółki leśne, zalesienia i odnowienia leśne,

plantacje nasienne drzew leśnych - nie dotyczy.

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.


 TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Informacje dotyczące stosowania i zawartości substancji dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-ochrony-roslin

Szczegóły produktu
TEPPEKI 0.14KG
236 Przedmioty
Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

TEPPEKI 50WG 0,14KG

TEPPEKI 50WG 0,14KG

T E P P E K I 50 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

flonikamid (związek z grupy karboksamidów) - 500 g/kg (50%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 54/2012 z dnia 14.03.2012 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 116/2022d z dnia 07.03.2022 r.

Napisz swoją opinię
Zobacz także
16 innych produktów w tej samej kategorii:

SKU: : AFFIRM 5KG

AFFIRM 095 SG 5KG

Recenzje: 0

AFFIRM 095 SG Zawartość substancji czynnej: benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0,95%).  OPIS DZIAŁANIA INSEKTYCYD w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (SG), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic poprzez powodowanie zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Na roślinie...

Cena 480,00 zł
Więcej
Obecnie brak na stanie

SKU: : CORAGEN 50 ML

CORAGEN 200SC 50 ML

Recenzje: 0

Ziemniak: Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha. Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz...

Cena 83,16 zł
Więcej
Obecnie brak na stanie

Śledź nas na Facebooku