Wszystkie bestsellery
  • Obecnie brak na stanie
AFFIRM 095 SG 5KG
  • AFFIRM 095 SG 5KG

AFFIRM 095 SG 5KG

AFFIRM 5KG

AFFIRM 095 SG

Zawartość substancji czynnej: benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0,95%). 

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (SG), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic poprzez powodowanie zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Efekt działania widoczny jest po kilku godzinach w postaci paraliżu szkodnika. Jego śmierć następuje najpóźniej po około 4 dniach. 

Brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, piętnówka brukiewka, rolnica gwoździówka, rolnica czopówka, rolnica panewka, rolnica zbożówka 

Jabłoń, grusza

Owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójka różóweczka, zwójka głogóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka siewkóweczka, zwójka rdzaweczka, zwójka bukóweczka, zwójka koróweczka, wydłubka oczateczka. 

Śliwa owocówka

południóweczka, owocówka śliwkóweczka

https://www.gov.pl/attachment/b1a16840-0822-4eaf-965b-99ffb3f36130

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.

480,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Opis

Jabłoń, grusza

Owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójka różóweczka, zwójka głogóweczka, zwójka dębóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka siewkóweczka, zwójka rdzaweczka, zwójka bukóweczka, zwójka koróweczka, wydłubka oczateczka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach. Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w przypadku gruszy - z uwzględnieniem zastosowań wymienionych w dalszej części etykiety)

Śliwa

owocówka południóweczka, owocówka śliwkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: Środek stosować najwcześniej w fazie BBCH 71 (po kwitnieniu). Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw. Zalecana ilość wody: 400 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Winorośl

Zwójka kwasigroneczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy kwiatostany są wyraźnie widoczne do fazy, gdy kwiatostany są powiększone, a kwiaty są ściśnięte razem (BBCH 53-55) lub od fazy, gdy zawiązki owoców zaczynają się formować i powiększać do fazy dojrzałości zbiorczej jagód (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw. Zalecana ilość wody: 500 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Etykieta środka ochrony roślin Affirm 095 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż

Bielinek kapustnik

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: środek stosować w fazie BBCH 41-49 tj. w przypadku:  brokułu, kalafiora - od początku rozwoju róży, do fazy - osiągnięcia przez różę typowej wielkości i kształtu;  jarmużu - od początku do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonych do zbioru (od 10% do 100% osiągnięcia przez roślinę typowej masy liści);  kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty pekińskiej – od fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki do fazy, gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość;  kapusty brukselskiej - od początku rozwoju pąków bocznych do fazy, gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte. Zalecana ilość wody: 380 – 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2. 

Fasola zwykła przeznaczona na zbiór świeżych strąków uprawiana w polu lub pod osłonami

Słonecznica orężówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: Środek stosować w przypadku uprawy polowej fasoli od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy pełnej dojrzałości strąków (BBCH 71-89), a w przypadku uprawy w szklarni od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79). Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2. 

Groch zielony łuskowy, groch zielony cukrowy

Pachówka strąkóweczka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Etykieta środka ochrony roślin Affirm 095 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71 - 79). Zalecana ilość wody: 300 – 800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Papryka, pomidor uprawiane w polu

Słonecznica orężówka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (pomidor) / piątego pąka kwiatowego (papryka) (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość (pomidor) / od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty (papryka) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89). Zalecana ilość wody: 400 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2. 

Pomidor uprawiany pod osłonami

Słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica, skośnik pomidorowy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: - pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89). Zalecana ilość wody: 400 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Papryka uprawiana pod osłonami

Słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Etykieta środka ochrony roślin Affirm 095 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: - pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty, do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89). Zalecana ilość wody: 400 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Oberżyna uprawiana pod osłonami

Błyszczka jarzynówka, słonecznica orężówka, skośnik pomidorowy, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: - pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce maja typową barwę (BBCH 71-89). Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Ogórek, cukinia, kabaczek, patison, arbuz, melon, dynia uprawiane pod osłonami, w szklarniach

Słonecznica orężówka, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, Spodoptera frugiperda, światłówka naziemnica

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Termin stosowania środka: - pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy, gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek piątego pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 11 – 55) lub od fazy, gdy pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą do fazy pełnej dojrzałości, gdy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 71 – 89). - w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy pełnej dojrzałości, gdy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 11 – 89). Etykieta środka ochrony roślin Affirm 095 SG, załącznik do zezwolenia MRiRW Zalecana ilość wody: 400 – 1200 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań w dalszej części etykiety): 2.

Informacje dotyczące stosowania i zawartości substancji dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/attachment/89279eee-24db-4798-92bf-1d831a458530

Szczegóły produktu
AFFIRM 5KG
5901157071682
Zobacz także

SKU: : AFFIRM 1 KG

AFFIRM 095 SG 1KG

(0)

AFFIRM 095 SG Zawartość substancji czynnej: benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0,95%).  OPIS DZIAŁANIA INSEKTYCYD w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (SG), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic poprzez powodowanie zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Na roślinie...

Cena 130,00 zł
Więcej
W magazynie
16 innych produktów w tej samej kategorii:

SKU: : TEPPEKI 0.3KG

TEPPEKI 50WG 0.3KG

(0)

INSEKTYCYD w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc i mączlików.

Cena 230,00 zł
Więcej
W magazynie

SKU: : VERIMARK

Verimark 200 SC 5L

(0)

Verimark 200 SC 5 L Zawartość substancji czynnej:  cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,66 %) STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania w systemach nawadniania kropelkowego uprawy truskawki lub do podlewania rozsady kapusty głowiastej białej, brokuła, kalafiora oraz kapusty brukselskiej. OPIS DZIAŁANIA...

Więcej
W magazynie
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Śledź nas na Facebooku