Titus 25 WG 20g

Titus 25 WG 20g

TITUS 20G
70,00 zł

(70,00 zł opak)

Brutto

TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.


 

TITUS 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

TITUS 25 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7 - 20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2 - 3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5 - 7 liści (tj. wysokość 15 - 25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza, ziemniaki i pomidory rozkładają go do związków nieaktywnych.

Chwasty wrażliwe:

blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe:

fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny.

Chwasty średnioodporne:

przetacznik perski.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza.

Zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 60 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1 - 7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 3 - 4 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwania: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak. 

Zwalczanie perzu właściwego oraz chwastów prosowatych i niektórych chwastów dwuliściennych.

Zabieg jednorazowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować w fazie od pierwszego liścia do fazy widocznego drugiego pędu bocznego ziemniaka.

Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)

• pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie 1 – 7 liści ziemniaka, w fazie 2-3 liści perzu właściwego.

• drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po upływie 15 dni od pierwszego zabiegu gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość do 15 cm lub w momencie wtórnego odrastania perzu właściwego.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.

Pomidor 

Zabieg jednorazowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

Zabieg dwukrotny (dawka dzielona)

pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.

drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu rozsady w fazie od 1 do 8 liścia (BBCH 11-18), na chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie 1-3 liści, a chwasty dwuliścienne w fazie 1-4 liści

Drugi zabieg wykonać po upływie 7 dni od pierwszego oprysku.

Zalecana ilość wody 200-300 l/ha

Ziemniak
TAK
Pomidor
TAK
Kukurydza
TAK
Chwastobójczy
TAK
61 Przedmioty
No reviews

W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.