Lumax 537.5 SE 1L

Lumax 537.5 SE 1L

LUMAX 1L
80,00 zł

(80,00 zł szt.)

Brutto

 

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.


 

Dlaczego Lumax to nr 1 wśród herbicydów stosowanych w kukurydzy?

  • szerokie okno stosowania – zabieg możesz wykonywać przedwschodowo i wcześnie powschodowo (do fazy 3 liści)
  • doskonałe dotarcie do chwastów – preparat działa nalistnie oraz przez glebę, zapewniając wyjątkową skuteczność w walce z chwastami
  • kompleksowe działanie – połączenie 3 substancji aktywnych zapewnia skuteczne zwalczanie najważniejszych chwastów jedno i dwuliściennych
  • bezpieczeństwo dla roślin uprawnych – nie powoduje fitotoksyczności

O produkcie Lumax


LUMAX ® 537,5 SE

Środek chwastobójczy przeznaczony do przedwschodniego i powschodzącego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Zastosowania

Środek chwastobójczy, w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Substancje aktywne

Terbutylazyna: 6-chloro-N-(1,1-dimetyloetylo)-N'-etylo-1,3,5-triazino-2,4-diamina; Mezotrion: 2-[4-(metylosulfonylo)-2-nitrobenzoilo]- cykloheksano-1,3-dion; S-metolachlor: (S)-2-chloro-N-(2-etylo-6-metylofenylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid

Kiedy stosować Lumax?

Kiedy stosować Lumax?

Program ochrony kukurydzy

Program ochrony kukurydzy

41 Przedmioty
No reviews

W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.